top of page

Alt som vokser faller 

 

Sorgenfri galleri, Oslo. 2. juni - 26. juni 2022. Et refleksjonssamarbeid med Tora Frogner.

 

Med utstillingen Alt som vokser faller har vi undersøkt våres forhold til steder, materialer, landskaper og gjenstander som omgir oss. Verkene utforsker på ulik vis hvordan det tilsynelatende solide og gjenkjennelige rundt oss, alltid allerede er i oppløsning og forandring. Hvordan den fysiske verden også er preget av forforståelser, minner og myter.

 

Alt som vokser faller er en utstilling basert på et lengre refleksjonssamarbeid oss imellom. Gjennom å sende hverandre skisser, bilder og tanker har vi hatt et samarbeid og en samtale løpende over de siste to årene. Materialene er enkle og organiske og skal sammen med de sterke fargene gi assosiasjoner til drømmer og naturens nesten overnaturlige vesen.

Vi har hatt et ønske om å lokke beskueren til å betrakte verden. Til å åpne opp en luke inn til der det stormer og brenner, råtner og spirer og til de uendelige tidshorisontene vi alle er underlagt. Gjennom dette har vi villet trekke beskueren inn i ubehaget som også ligger i det å se verden, og mennesket som del av den. 

Sorgenfri_Altsomvokserfaller-00322 kopi.jpg
BOK A4.jpg
BOK A44.jpg
Sorgenfri_Altsomvokserfaller-206 kopi.jpg
Sorgenfri_Altsomvokserfaller-202 kopi.jpg
Sorgenfri_Altsomvokserfaller-203-1 kopi.jpg
Sorgenfri_Altsomvokserfaller-00252 kopi 2.jpg
BOK A45.jpg
BOK A414.jpg
Sorgenfri_Altsomvokserfaller-00265 kopi.jpg
BOK A49.jpg
BOK A42.jpg
Sorgenfri_Altsomvokserfaller-00201 kopi 2.jpg
Sorgenfri_Altsomvokserfaller-00205 kopi.jpg
Sorgenfri_Altsomvokserfaller-00301 kopi.jpg
Sorgenfri_Altsomvokserfaller-002099 kopi 2.jpg
bottom of page